074â19 847ờ Thứ tưà 20:47 EDT Thứ tư, 22/05/2019NTN10   Thí sinh

Đề thi trắc nghiệm

Hướng dẫn

* Các bạn dùng số báo danh làm tài khoản và mật khẩu để làm bài thi. Khi nhập số báo danh nên sử dụng số bên nhóm phím Num Clock để tránh bị lỗi "mã tiếng Việt".
* Không thay đổi thông tin cá nhân của tài khoản
* Để làm tiếp thì các bạn chờ ít nhất 5 phút.
* Mọi trục trặc kỹ thuật trong quá trình làm bài thì liên hệ qua số điện thoại: 0907479704