619â19 951ờ Thứ baà 09:51 EDT Thứ ba, 20/08/2019NTN10   Thí sinh

Đề thi trắc nghiệm

Hướng dẫn

* Các bạn dùng số báo danh làm tài khoản và mật khẩu để làm bài thi. Khi nhập số báo danh nên sử dụng số bên nhóm phím Num Clock để tránh bị lỗi "mã tiếng Việt".
* Không thay đổi thông tin cá nhân của tài khoản
* Để làm tiếp thì các bạn chờ ít nhất 5 phút.
* Mọi trục trặc kỹ thuật trong quá trình làm bài thì liên hệ qua số điện thoại: 0907479704

Hãy điền đầy đủ thông tin vào những ô dưới đây