082â18 758ờ Chủ nhậtà 07:58 ICT Chủ nhật, 16/12/2018NTN10   Trắc nghiệm

Đề thi trắc nghiệm

Tra điểm Hội thi

Chưa có bài làm nào

Hướng dẫn

* Các bạn dùng số báo danh làm tài khoản và mật khẩu để làm bài thi. Khi nhập số báo danh nên sử dụng số bên nhóm phím Num Clock để tránh bị lỗi "mã tiếng Việt".
* Không thay đổi thông tin cá nhân của tài khoản
* Để làm tiếp thì các bạn chờ ít nhất 5 phút.
* Ngày kết thúc: 20g ngày 21/01/2018.
* Mọi trục trặc kỹ thuật trong quá trình làm bài thì liên hệ qua số điện thoại: 0907479704