Đề thi trắc nghiệm

Tra điểm Hội thi

1: Nguyễn Mai Duyên 23:32 09/05/2016
Đã đạt 26 điểm
Đề thi: Bầu cử

2: Nguyễn Vĩnh Phúc 23:20 09/05/2016
Đã đạt 22 điểm
Đề thi: Bầu cử

3: Trần Thị Thanh Tâm 04:21 11/05/2016
Đã đạt 21 điểm
Đề thi: Bầu cử

4: Phan Thị Kim Dung 21:17 15/05/2016
Đã đạt 21 điểm
Đề thi: Bầu cử

5: Thu Hương 23:05 09/05/2016
Đã đạt 20 điểm
Đề thi: Bầu cử

6: nine99 19:36 08/05/2016
Đã đạt 20 điểm
Đề thi: Bầu cử

7: Huỳnh Lân Minh 04:38 11/05/2016
Đã đạt 20 điểm
Đề thi: Bầu cử

8: Phạm Thị Ngọc Lài 21:58 09/05/2016
Đã đạt 19 điểm
Đề thi: Bầu cử

9: Đỗ Thúy Linh 20:44 07/05/2016
Đã đạt 19 điểm
Đề thi: Bầu cử

10: Nguyễn Dương Thùy Hân 01:07 08/05/2016
Đã đạt 18 điểm
Đề thi: Bầu cử

11: Nguyễn Thế Quang Sơn 20:26 07/05/2016
Đã đạt 18 điểm
Đề thi: Bầu cử

12: Nguyễn Dương Thùy Hân 21:04 07/05/2016
Đã đạt 18 điểm
Đề thi: Bầu cử

13: Phạm Thị Ngọc Lài 02:42 11/05/2016
Đã đạt 18 điểm
Đề thi: Bầu cử

14: Nguyễn Hoàng Giang 22:50 15/05/2016
Đã đạt 18 điểm
Đề thi: Bầu cử

15: Phạm Thị Hoàng Lan 23:07 15/05/2016
Đã đạt 18 điểm
Đề thi: Bầu cử

16: Dinh Quang 00:03 16/05/2016
Đã đạt 18 điểm
Đề thi: Bầu cử

17: Van Dien 03:29 16/05/2016
Đã đạt 18 điểm
Đề thi: Bầu cử

18: nguyen huy huynh 03:57 16/05/2016
Đã đạt 18 điểm
Đề thi: Bầu cử

19: NGUYỄN ANH 11:28 08/05/2016
Đã đạt 17 điểm
Đề thi: Bầu cử

20: Huyền Ngọc 20:32 07/05/2016
Đã đạt 17 điểm
Đề thi: Bầu cử

21: Nguyễn Thành Đạt 22:24 15/05/2016
Đã đạt 17 điểm
Đề thi: Bầu cử

22: Lê Nguyễn Hoàng Anh 22:55 15/05/2016
Đã đạt 17 điểm
Đề thi: Bầu cử

23: thanh tâm 20:46 07/05/2016
Đã đạt 16 điểm
Đề thi: Bầu cử

24: Thu Hang 03:12 16/05/2016
Đã đạt 16 điểm
Đề thi: Bầu cử

25: Đỗ Đức Anh 20:27 07/05/2016
Đã đạt 15 điểm
Đề thi: Bầu cử

26: Trương Quốc Việt 22:48 15/05/2016
Đã đạt 15 điểm
Đề thi: Bầu cử

27: Thái Hoàng Phương 23:12 15/05/2016
Đã đạt 15 điểm
Đề thi: Bầu cử

28: Ngoc Dung 23:53 15/05/2016
Đã đạt 15 điểm
Đề thi: Bầu cử

29: Đặng Quốc Anh 22:22 15/05/2016
Đã đạt 14 điểm
Đề thi: Bầu cử

30: Vũ Thanh An 22:45 15/05/2016
Đã đạt 14 điểm
Đề thi: Bầu cử

 

TOP 10

 • Thí sinh: Nguyễn Mai Thảo Nguyên 17/11/2015 02:33 AM 17 Điểm
  Đề thi: Chuyên hiệu Kỹ năng đội viên Hạng 1 - Khối 9
 • Thí sinh: Nguyễn Mai Thảo Nguyên 17/11/2015 02:23 AM 15 Điểm
  Đề thi: Chuyên hiệu Kỹ năng đội viên Hạng 1 - Khối 9
 • Thí sinh: Nguyễn Mai Thảo Nguyên 12/11/2015 11:06 PM 14 Điểm
  Đề thi: Chuyên hiệu Kỹ năng đội viên Hạng 1 - Khối 9
 • Thí sinh: Nguyễn Thị Thu Uyên 30/12/2015 02:28 AM 14 Điểm
  Đề thi: Chuyên hiệu Kỹ năng đội viên Hạng 1 - Khối 8
 • Thí sinh: Nguyễn Thị Thu Uyên 30/12/2015 03:33 AM 14 Điểm
  Đề thi: Chuyên hiệu Kỹ năng đội viên Hạng 1 - Khối 8
 • Thí sinh: Nguyễn Mai Thảo Nguyên 12/11/2015 11:16 PM 13 Điểm
  Đề thi: Chuyên hiệu Kỹ năng đội viên Hạng 1 - Khối 9
 • Thí sinh: Nguyễn Mai Thảo Nguyên 17/11/2015 01:29 AM 13 Điểm
  Đề thi: Chuyên hiệu Kỹ năng đội viên Hạng 1 - Khối 9
 • Thí sinh: Trần Quang Nhân 28/12/2015 09:35 AM 13 Điểm
  Đề thi: Chuyên hiệu Kỹ năng đội viên Hạng 2 - Khối 6
 • Thí sinh: Đặng Thị Minh Tâm 30/12/2015 02:27 AM 13 Điểm
  Đề thi: Chuyên hiệu Kỹ năng đội viên Hạng 1 - Khối 8
 • Thí sinh: Tô Như Ngọc 22/11/2015 09:52 AM 11 Điểm
  Đề thi: Chuyên hiệu Kỹ năng đội viên Hạng 2 - Khối 7