Đề thi trắc nghiệm

 • Bầu cử
  Bầu cử
  Đề thi trắc nghiệm "Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội Đồng nhân dân các cấp"

Tra điểm Hội thi

1: Nguyễn Mai Duyên 23:32 09/05/2016
Đã đạt 26 điểm
Đề thi: Bầu cử

2: Nguyễn Vĩnh Phúc 23:20 09/05/2016
Đã đạt 22 điểm
Đề thi: Bầu cử

3: Trần Thị Thanh Tâm 04:21 11/05/2016
Đã đạt 21 điểm
Đề thi: Bầu cử

4: Phan Thị Kim Dung 21:17 15/05/2016
Đã đạt 21 điểm
Đề thi: Bầu cử

5: Thu Hương 23:05 09/05/2016
Đã đạt 20 điểm
Đề thi: Bầu cử

6: nine99 19:36 08/05/2016
Đã đạt 20 điểm
Đề thi: Bầu cử

7: Huỳnh Lân Minh 04:38 11/05/2016
Đã đạt 20 điểm
Đề thi: Bầu cử

8: Phạm Thị Ngọc Lài 21:58 09/05/2016
Đã đạt 19 điểm
Đề thi: Bầu cử

9: Đỗ Thúy Linh 20:44 07/05/2016
Đã đạt 19 điểm
Đề thi: Bầu cử

10: Nguyễn Dương Thùy Hân 01:07 08/05/2016
Đã đạt 18 điểm
Đề thi: Bầu cử

11: Nguyễn Thế Quang Sơn 20:26 07/05/2016
Đã đạt 18 điểm
Đề thi: Bầu cử

12: Nguyễn Dương Thùy Hân 21:04 07/05/2016
Đã đạt 18 điểm
Đề thi: Bầu cử

13: Phạm Thị Ngọc Lài 02:42 11/05/2016
Đã đạt 18 điểm
Đề thi: Bầu cử

14: Nguyễn Hoàng Giang 22:50 15/05/2016
Đã đạt 18 điểm
Đề thi: Bầu cử

15: Phạm Thị Hoàng Lan 23:07 15/05/2016
Đã đạt 18 điểm
Đề thi: Bầu cử

16: Dinh Quang 00:03 16/05/2016
Đã đạt 18 điểm
Đề thi: Bầu cử

17: Van Dien 03:29 16/05/2016
Đã đạt 18 điểm
Đề thi: Bầu cử

18: nguyen huy huynh 03:57 16/05/2016
Đã đạt 18 điểm
Đề thi: Bầu cử

19: NGUYỄN ANH 11:28 08/05/2016
Đã đạt 17 điểm
Đề thi: Bầu cử

20: Huyền Ngọc 20:32 07/05/2016
Đã đạt 17 điểm
Đề thi: Bầu cử

21: Nguyễn Thành Đạt 22:24 15/05/2016
Đã đạt 17 điểm
Đề thi: Bầu cử

22: Lê Nguyễn Hoàng Anh 22:55 15/05/2016
Đã đạt 17 điểm
Đề thi: Bầu cử

23: thanh tâm 20:46 07/05/2016
Đã đạt 16 điểm
Đề thi: Bầu cử

24: Thu Hang 03:12 16/05/2016
Đã đạt 16 điểm
Đề thi: Bầu cử

25: Đỗ Đức Anh 20:27 07/05/2016
Đã đạt 15 điểm
Đề thi: Bầu cử

26: Trương Quốc Việt 22:48 15/05/2016
Đã đạt 15 điểm
Đề thi: Bầu cử

27: Thái Hoàng Phương 23:12 15/05/2016
Đã đạt 15 điểm
Đề thi: Bầu cử

28: Ngoc Dung 23:53 15/05/2016
Đã đạt 15 điểm
Đề thi: Bầu cử

29: Đặng Quốc Anh 22:22 15/05/2016
Đã đạt 14 điểm
Đề thi: Bầu cử

30: Vũ Thanh An 22:45 15/05/2016
Đã đạt 14 điểm
Đề thi: Bầu cử

Lưu ý:
10 đề thi mới
Bầu cử
Bầu cử
Đề thi trắc nghiệm "Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội Đồng nhân dân các cấp"
Thời gian làm bài: 15 (phút) | Số câu hỏi: 30
 

TOP 10

 • Thí sinh: Nguyễn Mai Duyên 09/05/2016 11:32 PM 26 Điểm
  Đề thi: Bầu cử
 • Thí sinh: Nguyễn Vĩnh Phúc 09/05/2016 11:20 PM 22 Điểm
  Đề thi: Bầu cử
 • Thí sinh: Trần Thị Thanh Tâm 11/05/2016 04:21 AM 21 Điểm
  Đề thi: Bầu cử
 • Thí sinh: Phan Thị Kim Dung 15/05/2016 09:17 PM 21 Điểm
  Đề thi: Bầu cử
 • Thí sinh: Thu Hương 09/05/2016 11:05 PM 20 Điểm
  Đề thi: Bầu cử
 • Thí sinh: nine99 08/05/2016 07:36 PM 20 Điểm
  Đề thi: Bầu cử
 • Thí sinh: Huỳnh Lân Minh 11/05/2016 04:38 AM 20 Điểm
  Đề thi: Bầu cử
 • Thí sinh: Phạm Thị Ngọc Lài 09/05/2016 09:58 PM 19 Điểm
  Đề thi: Bầu cử
 • Thí sinh: Đỗ Thúy Linh 07/05/2016 08:44 PM 19 Điểm
  Đề thi: Bầu cử
 • Thí sinh: Nguyễn Dương Thùy Hân 08/05/2016 01:07 AM 18 Điểm
  Đề thi: Bầu cử