Đề thi trắc nghiệm

Tra điểm Hội thi

1: Nguyễn Mai Duyên 23:32 09/05/2016
Đã đạt 26 điểm
Đề thi: Bầu cử

2: Nguyễn Vĩnh Phúc 23:20 09/05/2016
Đã đạt 22 điểm
Đề thi: Bầu cử

3: Trần Thị Thanh Tâm 04:21 11/05/2016
Đã đạt 21 điểm
Đề thi: Bầu cử

4: Phan Thị Kim Dung 21:17 15/05/2016
Đã đạt 21 điểm
Đề thi: Bầu cử

5: Thu Hương 23:05 09/05/2016
Đã đạt 20 điểm
Đề thi: Bầu cử

6: nine99 19:36 08/05/2016
Đã đạt 20 điểm
Đề thi: Bầu cử

7: Huỳnh Lân Minh 04:38 11/05/2016
Đã đạt 20 điểm
Đề thi: Bầu cử

8: Phạm Thị Ngọc Lài 21:58 09/05/2016
Đã đạt 19 điểm
Đề thi: Bầu cử

9: Đỗ Thúy Linh 20:44 07/05/2016
Đã đạt 19 điểm
Đề thi: Bầu cử

10: Nguyễn Dương Thùy Hân 01:07 08/05/2016
Đã đạt 18 điểm
Đề thi: Bầu cử

11: Nguyễn Thế Quang Sơn 20:26 07/05/2016
Đã đạt 18 điểm
Đề thi: Bầu cử

12: Nguyễn Dương Thùy Hân 21:04 07/05/2016
Đã đạt 18 điểm
Đề thi: Bầu cử

13: Phạm Thị Ngọc Lài 02:42 11/05/2016
Đã đạt 18 điểm
Đề thi: Bầu cử

14: Nguyễn Hoàng Giang 22:50 15/05/2016
Đã đạt 18 điểm
Đề thi: Bầu cử

15: Phạm Thị Hoàng Lan 23:07 15/05/2016
Đã đạt 18 điểm
Đề thi: Bầu cử

16: Dinh Quang 00:03 16/05/2016
Đã đạt 18 điểm
Đề thi: Bầu cử

17: Van Dien 03:29 16/05/2016
Đã đạt 18 điểm
Đề thi: Bầu cử

18: nguyen huy huynh 03:57 16/05/2016
Đã đạt 18 điểm
Đề thi: Bầu cử

19: NGUYỄN ANH 11:28 08/05/2016
Đã đạt 17 điểm
Đề thi: Bầu cử

20: Huyền Ngọc 20:32 07/05/2016
Đã đạt 17 điểm
Đề thi: Bầu cử

21: Nguyễn Thành Đạt 22:24 15/05/2016
Đã đạt 17 điểm
Đề thi: Bầu cử

22: Lê Nguyễn Hoàng Anh 22:55 15/05/2016
Đã đạt 17 điểm
Đề thi: Bầu cử

23: thanh tâm 20:46 07/05/2016
Đã đạt 16 điểm
Đề thi: Bầu cử

24: Thu Hang 03:12 16/05/2016
Đã đạt 16 điểm
Đề thi: Bầu cử

25: Đỗ Đức Anh 20:27 07/05/2016
Đã đạt 15 điểm
Đề thi: Bầu cử

26: Trương Quốc Việt 22:48 15/05/2016
Đã đạt 15 điểm
Đề thi: Bầu cử

27: Thái Hoàng Phương 23:12 15/05/2016
Đã đạt 15 điểm
Đề thi: Bầu cử

28: Ngoc Dung 23:53 15/05/2016
Đã đạt 15 điểm
Đề thi: Bầu cử

29: Đặng Quốc Anh 22:22 15/05/2016
Đã đạt 14 điểm
Đề thi: Bầu cử

30: Vũ Thanh An 22:45 15/05/2016
Đã đạt 14 điểm
Đề thi: Bầu cử

31: Nguyễn Sơn Tùng 22:47 15/05/2016
Đã đạt 14 điểm
Đề thi: Bầu cử

32: Phạm Trần Bảo Thư 22:56 15/05/2016
Đã đạt 14 điểm
Đề thi: Bầu cử

33: Khanh Ngoc 00:14 16/05/2016
Đã đạt 14 điểm
Đề thi: Bầu cử

34: nguyễn thị thu hà 04:59 16/05/2016
Đã đạt 14 điểm
Đề thi: Bầu cử

35: Trần Thị Bích Hương 02:31 11/05/2016
Đã đạt 13 điểm
Đề thi: Bầu cử

36: Nguyen Bac 05:44 13/05/2016
Đã đạt 13 điểm
Đề thi: Bầu cử

37: LÊ MINH HỢP 07:44 15/05/2016
Đã đạt 13 điểm
Đề thi: Bầu cử

38: Nguyễn Tiến Thành 22:46 15/05/2016
Đã đạt 13 điểm
Đề thi: Bầu cử

39: Đặng Minh Thong 22:48 15/05/2016
Đã đạt 13 điểm
Đề thi: Bầu cử

40: Đoàn Thị Minh Anh 23:06 15/05/2016
Đã đạt 13 điểm
Đề thi: Bầu cử

Hướng dẫn

* Các bạn dùng số báo danh làm tài khoản và mật khẩu để làm bài thi. Khi nhập số báo danh nên sử dụng số bên nhóm phím Num Clock để tránh bị lỗi "mã tiếng Việt".
* Không thay đổi thông tin cá nhân của tài khoản
* Để làm tiếp thì các bạn chờ ít nhất 5 phút.
* Ngày kết thúc: 17g 13/01/2017.
* Mọi trục trặc kỹ thuật trong quá trình làm bài thì liên hệ qua số điện thoại: 0907479704
 

Lịch sử thi Khối 6

Kết quả thi kiến thức Chỉ Huy Đội Giỏi Quận 10 - Khối 6
Tính đến 17g30 ngày 13/01/2017

STT Tên đăng nhập Đề thi Ngày thi Số điểm
1 chd601 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 6 12/01/2017 12:00 PM 5.33
2 chd601 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 6 13/01/2017 02:39 PM 4
3 chd604 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 6 13/01/2017 10:39 AM 3.67
4 chd604 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 6 13/01/2017 10:56 AM 2.33
5 chd606 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 6 13/01/2017 12:10 PM 6.33
6 chd606 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 6 13/01/2017 01:11 PM 6.33
7 chd606 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 6 13/01/2017 03:31 PM 6.33
8 chd606 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 6 13/01/2017 12:35 PM 6
9 chd606 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 6 13/01/2017 12:55 PM 5
10 chd610 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 6 13/01/2017 12:27 PM 8
11 chd610 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 6 13/01/2017 12:10 PM 7.33
12 chd610 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 6 13/01/2017 12:43 PM 7.33
13 chd611 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 6 13/01/2017 02:33 PM 5.67
14 chd611 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 6 12/01/2017 09:32 PM 2.67
15 chd612 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 6 12/01/2017 09:43 PM 7.67
16 chd612 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 6 13/01/2017 10:59 AM 5.67
17 chd612 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 6 12/01/2017 10:02 AM 5.33
18 chd612 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 6 12/01/2017 09:44 AM 4.33
19 chd612 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 6 11/01/2017 04:44 PM 4
20 chd613 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 6 11/01/2017 03:43 PM 5
21 chd615 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 6 13/01/2017 10:54 AM 3.33
22 chd616 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 6 12/01/2017 09:56 PM 4.67
23 chd616 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 6 12/01/2017 10:23 PM 4.67
24 chd616 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 6 12/01/2017 10:09 PM 4.33
25 chd616 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 6 13/01/2017 10:58 AM 4.33
26 chd616 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 6 13/01/2017 10:39 AM 2.67
27 chd617 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 6 13/01/2017 12:43 PM 6.33
28 chd617 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 6 13/01/2017 01:00 PM 5.67
29 chd617 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 6 13/01/2017 12:27 PM 5.33
30 chd617 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 6 13/01/2017 12:09 PM 3.67
31 chd618 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 6 13/01/2017 05:06 PM 5.67
32 chd618 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 6 13/01/2017 10:56 AM 2
33 chd618 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 6 13/01/2017 10:39 AM 1.67
34 chd620 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 6 11/01/2017 12:05 PM 3.67
35 chd621 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 6 13/01/2017 10:57 AM 5.33
36 chd621 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 6 13/01/2017 10:39 AM 1.33
37 chd622 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 6 13/01/2017 05:21 PM 4.33
38 chd622 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 6 13/01/2017 10:56 AM 3.33
39 chd622 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 6 13/01/2017 10:40 AM 3
40 chd622 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 6 13/01/2017 05:16 PM 3
41 chd623 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 6 13/01/2017 10:10 AM 4.67
42 chd623 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 6 13/01/2017 01:09 PM 3
43 chd624 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 6 11/01/2017 12:08 PM 5
44 chd625 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 6 13/01/2017 02:47 PM 6.33
45 chd625 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 6 13/01/2017 03:03 PM 6.33
46 chd625 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 6 12/01/2017 03:00 PM 5.67
47 chd625 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 6 13/01/2017 01:03 PM 4.67
48 chd625 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 6 12/01/2017 02:45 PM 4.33
49 chd625 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 6 11/01/2017 11:02 AM 3.33
50 chd625 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 6 13/01/2017 02:14 PM 2.67
51 chd627 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 6 13/01/2017 04:46 PM 4
52 chd628 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 6 11/01/2017 05:05 PM 6.33
53 chd629 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 6 13/01/2017 10:55 AM 4.33
54 chd629 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 6 13/01/2017 10:39 AM 2.67
55 chd629 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 6 13/01/2017 11:12 AM 0.67
56 chd632 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 6 13/01/2017 12:51 PM 6.33
57 chd632 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 6 13/01/2017 12:28 PM 6
58 chd632 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 6 13/01/2017 12:12 PM 5.33
59 chd632 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 6 13/01/2017 01:06 PM 4.33
60 chd633 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 6 11/01/2017 12:22 PM 4.33
61 chd633 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 6 11/01/2017 12:05 PM 3
62 chd633 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 6 11/01/2017 12:16 PM 1.67
63 chd634 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 6 11/01/2017 11:36 AM 6.67
64 chd634 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 6 11/01/2017 03:07 PM 6
65 chd634 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 6 12/01/2017 10:14 PM 6
66 chd634 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 6 13/01/2017 04:50 PM 5.67
67 chd634 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 6 12/01/2017 12:02 PM 5.33
68 chd634 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 6 11/01/2017 02:54 PM 5
69 chd634 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 6 12/01/2017 12:15 PM 4.67
70 chd634 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 6 12/01/2017 09:30 PM 4.33
71 chd634 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 6 12/01/2017 10:02 PM 4.33
72 chd634 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 6 13/01/2017 04:35 PM 4.33
73 chd634 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 6 12/01/2017 02:54 PM 3.67
74 chd634 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 6 12/01/2017 03:07 PM 2.33
75 chd635 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 6 13/01/2017 05:11 PM 4.33
76 chd635 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 6 13/01/2017 11:01 AM 4
77 chd635 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 6 13/01/2017 10:40 AM 3

Lịch sử thi Khối 7

Kết quả thi kiến thức Chỉ Huy Đội Giỏi Quận 10 - Khối 7
Tính đến hết 17g30 ngày 13/01/2017

STT Tên đăng nhập Đề thi Ngày thi Số điểm
1 chd701 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 7 13/01/2017 11:20 AM 6.67
2 chd701 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 7 11/01/2017 05:08 PM 6
4 chd702 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 7 11/01/2017 12:04 PM 3.33
5 chd703 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 7 13/01/2017 12:41 PM 6.33
6 chd703 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 7 13/01/2017 12:22 PM 5.67
7 chd703 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 7 13/01/2017 12:06 PM 4.67
9 chd704 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 7 13/01/2017 04:37 PM 5.33
10 chd704 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 7 13/01/2017 03:15 PM 4.67
11 chd704 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 7 13/01/2017 01:15 PM 2.67
12 chd705 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 7 13/01/2017 04:36 PM 7.67
13 chd705 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 7 12/01/2017 12:03 PM 7
14 chd705 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 7 12/01/2017 03:03 PM 6.67
15 chd705 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 7 12/01/2017 08:47 PM 6.67
16 chd705 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 7 13/01/2017 10:57 AM 6.67
17 chd705 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 7 11/01/2017 08:10 PM 6.33
18 chd705 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 7 13/01/2017 04:23 PM 6.33
19 chd705 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 7 11/01/2017 08:25 PM 6
20 chd705 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 7 12/01/2017 11:19 PM 6
21 chd705 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 7 13/01/2017 09:31 AM 6
22 chd705 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 7 12/01/2017 09:23 PM 5.67
23 chd705 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 7 11/01/2017 07:53 PM 5.33
24 chd705 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 7 12/01/2017 09:42 PM 5.33
25 chd705 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 7 11/01/2017 11:36 AM 4.67
26 chd705 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 7 11/01/2017 08:40 PM 4.67
27 chd705 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 7 11/01/2017 10:32 PM 4.33
28 chd705 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 7 11/01/2017 07:44 PM 4
29 chd705 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 7 11/01/2017 02:58 PM 3.67
32 chd706 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 7 12/01/2017 08:34 PM 6.67
33 chd706 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 7 13/01/2017 04:40 PM 6.33
34 chd706 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 7 12/01/2017 08:03 PM 5.33
35 chd706 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 7 11/01/2017 11:40 AM 4.33
36 chd706 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 7 12/01/2017 12:03 PM 4
37 chd706 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 7 11/01/2017 02:57 PM 2.67
38 chd706 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 7 13/01/2017 04:48 PM 0.67
39 chd706 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 7 12/01/2017 12:20 PM 0.33
41 chd707 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 7 12/01/2017 12:16 PM 6.67
42 chd707 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 7 13/01/2017 11:08 AM 6.67
43 chd707 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 7 13/01/2017 10:38 AM 6.33
44 chd707 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 7 12/01/2017 09:12 AM 6
45 chd707 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 7 12/01/2017 08:55 PM 5.67
46 chd707 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 7 12/01/2017 08:36 AM 5.33
47 chd707 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 7 11/01/2017 09:21 PM 5
48 chd707 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 7 12/01/2017 10:15 AM 5
49 chd707 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 7 12/01/2017 02:52 PM 5
50 chd707 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 7 12/01/2017 09:18 PM 5
51 chd707 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 7 13/01/2017 11:08 AM 5
52 chd707 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 7 13/01/2017 11:25 AM 5
53 chd707 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 7 11/01/2017 02:55 PM 4.67
54 chd707 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 7 11/01/2017 08:49 PM 4.67
55 chd707 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 7 12/01/2017 08:52 AM 4.67
56 chd707 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 7 12/01/2017 09:30 AM 4.67
57 chd707 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 7 12/01/2017 03:05 PM 4.67
58 chd707 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 7 13/01/2017 10:41 AM 4.67
59 chd707 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 7 11/01/2017 07:51 PM 4.33
60 chd707 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 7 11/01/2017 08:15 PM 4.33
61 chd707 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 7 11/01/2017 09:05 PM 4.33
62 chd707 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 7 12/01/2017 12:03 PM 4.33
63 chd707 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 7 12/01/2017 06:40 PM 4.33
64 chd707 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 7 12/01/2017 07:57 AM 4
65 chd707 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 7 12/01/2017 08:01 PM 3.67
66 chd707 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 7 11/01/2017 11:36 AM 3
67 chd707 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 7 11/01/2017 08:33 PM 3
68 chd707 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 7 12/01/2017 08:16 AM 2.67
70 chd708 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 7 13/01/2017 04:26 PM 8
71 chd708 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 7 12/01/2017 08:04 AM 7.67
72 chd708 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 7 12/01/2017 07:31 AM 7
73 chd708 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 7 12/01/2017 07:48 AM 7
74 chd708 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 7 12/01/2017 06:19 AM 6.33
75 chd708 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 7 12/01/2017 08:20 AM 6.33
76 chd708 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 7 11/01/2017 07:59 PM 6
77 chd708 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 7 12/01/2017 07:14 AM 6
78 chd708 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 7 12/01/2017 12:07 PM 6
79 chd708 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 7 11/01/2017 08:37 PM 5.67
80 chd708 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 7 11/01/2017 08:55 PM 5.67
81 chd708 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 7 11/01/2017 09:12 PM 5.67
82 chd708 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 7 12/01/2017 06:39 AM 5.67
83 chd708 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 7 12/01/2017 06:56 AM 5.33
84 chd708 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 7 11/01/2017 09:28 PM 4.67
85 chd708 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 7 11/01/2017 08:18 PM 4.33
86 chd708 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 7 11/01/2017 11:36 AM 4
88 chd709 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 7 12/01/2017 02:54 PM 6.33
89 chd709 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 7 13/01/2017 04:38 PM 6.33
90 chd709 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 7 13/01/2017 04:57 PM 6.33
91 chd709 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 7 11/01/2017 02:53 PM 5.33
92 chd709 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 7 12/01/2017 12:06 PM 5.33
93 chd709 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 7 13/01/2017 02:58 PM 5
94 chd709 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 7 11/01/2017 11:38 AM 4
95 chd710 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 7 13/01/2017 04:50 PM 8.33
96 chd710 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 7 12/01/2017 02:52 PM 6.67
97 chd710 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 7 12/01/2017 06:33 PM 6.67
98 chd710 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 7 12/01/2017 09:05 PM 6.67
99 chd710 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 7 11/01/2017 08:25 PM 6.33
100 chd710 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 7 12/01/2017 03:07 PM 6.33
101 chd710 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 7 12/01/2017 12:16 PM 5.67
102 chd710 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 7 12/01/2017 08:29 PM 5.67
103 chd710 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 7 12/01/2017 09:36 PM 5.67
104 chd710 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 7 12/01/2017 08:07 AM 5.33
105 chd710 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 7 12/01/2017 10:32 AM 5.33
106 chd710 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 7 12/01/2017 08:28 AM 4.67
107 chd710 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 7 13/01/2017 10:34 AM 4.67
108 chd710 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 7 13/01/2017 11:18 AM 4.67
109 chd710 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 7 12/01/2017 09:38 AM 4.33
110 chd710 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 7 13/01/2017 10:07 AM 4.33
111 chd710 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 7 12/01/2017 12:02 PM 4
112 chd710 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 7 11/01/2017 11:35 AM 3.67
113 chd710 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 7 11/01/2017 08:02 PM 3.33
115 chd712 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 7 13/01/2017 01:17 PM 4
116 chd714 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 7 13/01/2017 04:57 PM 6
117 chd714 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 7 13/01/2017 04:37 PM 5.67
118 chd714 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 7 13/01/2017 10:21 AM 4.67
119 chd714 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 7 12/01/2017 12:04 PM 4
120 chd714 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 7 11/01/2017 11:40 AM 3.67
121 chd716 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 7 13/01/2017 10:56 AM 5
122 chd716 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 7 13/01/2017 10:40 AM 3
123 chd717 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 7 13/01/2017 10:38 AM 6
124 chd717 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 7 12/01/2017 08:58 PM 5.33
125 chd717 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 7 12/01/2017 09:49 PM 4.67
126 chd717 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 7 12/01/2017 10:02 PM 4.67
127 chd717 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 7 12/01/2017 10:19 PM 4
128 chd717 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 7 13/01/2017 10:52 AM 4
129 chd717 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 7 13/01/2017 11:05 AM 3
130 chd717 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 7 13/01/2017 04:52 PM 0
131 chd719 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 7 13/01/2017 11:42 AM 0.33
132 chd720 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 7 11/01/2017 12:05 PM 5.33
133 chd720 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 7 12/01/2017 04:37 PM 4.33
134 chd723 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 7 13/01/2017 12:11 PM 5.33
135 chd723 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 7 13/01/2017 12:34 PM 5.33
136 chd723 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 7 13/01/2017 01:04 PM 5.33
137 chd724 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 7 12/01/2017 11:39 PM 7
138 chd724 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 7 13/01/2017 10:38 AM 5.33
139 chd724 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 7 12/01/2017 11:15 PM 3.67
140 chd725 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 7 11/01/2017 12:04 PM 4.67
141 chd727 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 7 13/01/2017 08:17 AM 6
142 chd727 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 7 13/01/2017 09:05 AM 6
143 chd727 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 7 13/01/2017 04:48 PM 6
144 chd727 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 7 11/01/2017 02:54 PM 5.67
145 chd727 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 7 12/01/2017 12:02 PM 5
146 chd727 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 7 13/01/2017 08:00 AM 5
147 chd727 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 7 13/01/2017 09:44 AM 5
148 chd727 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 7 13/01/2017 08:31 AM 4.67
149 chd727 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 7 12/01/2017 02:58 PM 4.33
150 chd727 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 7 13/01/2017 09:26 AM 4.33
151 chd727 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 7 13/01/2017 08:48 AM 3.67
152 chd727 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 7 11/01/2017 11:40 AM 2.67
153 chd727 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 7 13/01/2017 09:37 AM 0
154 chd729 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 7 12/01/2017 12:02 PM 5.67
155 chd729 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 7 12/01/2017 02:54 PM 5.33
156 chd729 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 7 13/01/2017 03:00 PM 4.67
157 chd729 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 7 13/01/2017 04:57 PM 4.67
158 chd729 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 7 11/01/2017 11:42 AM 4
159 chd729 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 7 11/01/2017 02:53 PM 3.67
160 chd730 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 7 13/01/2017 04:38 PM 5.33
161 chd731 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 7 11/01/2017 03:46 PM 3.67
162 chd731 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 7 11/01/2017 12:05 PM 0.33
163 chd731 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 7 11/01/2017 03:52 PM 0
164 chd731 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 7 12/01/2017 04:26 PM 0
165 chd733 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 7 13/01/2017 04:36 PM 7.67
166 chd733 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 7 13/01/2017 02:57 PM 7
167 chd733 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 7 11/01/2017 03:07 PM 6.67
168 chd733 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 7 13/01/2017 10:01 AM 6.67
169 chd733 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 7 12/01/2017 12:05 PM 6.33
170 chd733 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 7 12/01/2017 12:17 PM 6.33
171 chd733 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 7 12/01/2017 10:55 PM 6.33
172 chd733 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 7 13/01/2017 04:48 PM 6.33
173 chd733 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 7 11/01/2017 11:47 AM 6
174 chd733 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 7 11/01/2017 02:53 PM 6
175 chd733 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 7 13/01/2017 04:56 PM 6
176 chd733 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 7 12/01/2017 10:42 PM 5.67
177 chd733 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 7 11/01/2017 11:36 AM 5.33
178 chd733 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 7 12/01/2017 08:13 PM 5.33
179 chd733 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 7 12/01/2017 08:23 PM 5.33
180 chd733 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 7 12/01/2017 09:29 PM 5.33
181 chd733 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 7 12/01/2017 09:11 PM 4.67
182 chd733 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 7 12/01/2017 02:52 PM 4.33
183 chd733 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 7 12/01/2017 08:59 PM 3.67
184 chd733 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 7 13/01/2017 03:10 PM 0
185 chd734 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 7 13/01/2017 03:53 PM 6.67
186 chd734 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 7 11/01/2017 04:58 PM 5.67
187 chd734 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 7 13/01/2017 04:05 PM 5
188 chd735 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 7 13/01/2017 12:11 PM 7.33
189 chd735 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 7 13/01/2017 12:27 PM 6

Lịch sử thi Khối 8

Kết quả thi kiến thức Chỉ Huy Đội Giỏi Quận 10 - Khối 8
Tính đến 17g30 ngày 13/01/2017

STT Tên đăng nhập Đề thi Ngày thi Số điểm
1 chd801 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 8 11/01/2017 12:58 PM 5.67
2 chd801 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 8 13/01/2017 09:58 AM 5.67
3 chd801 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 8 11/01/2017 01:31 PM 4
4 chd801 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 8 11/01/2017 02:19 PM 1.67
5 chd801 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 8 13/01/2017 10:06 AM 0.33
6 chd801 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 8 13/01/2017 10:06 AM 0.33
7 chd802 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 8 12/01/2017 10:18 PM 7
8 chd802 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 8 13/01/2017 04:00 PM 6.33
9 chd802 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 8 11/01/2017 08:21 PM 6
10 chd802 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 8 12/01/2017 09:29 PM 6
11 chd802 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 8 11/01/2017 04:57 PM 4.67
12 chd802 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 8 12/01/2017 09:46 PM 4.33
13 chd803 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 8 13/01/2017 04:45 PM 8
14 chd803 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 8 13/01/2017 01:15 PM 6
15 chd803 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 8 13/01/2017 01:40 PM 4.67
16 chd803 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 8 13/01/2017 12:58 PM 3.33
17 chd803 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 8 11/01/2017 09:39 AM 2
18 chd804 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 8 13/01/2017 03:59 PM 5.67
19 chd804 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 8 13/01/2017 03:11 PM 5.33
20 chd804 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 8 11/01/2017 04:43 PM 5
21 chd804 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 8 13/01/2017 02:27 PM 4.33
22 chd804 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 8 13/01/2017 03:45 PM 4.33
23 chd805 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 8 13/01/2017 01:24 PM 5.67
24 chd806 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 8 13/01/2017 11:28 AM 7.33
25 chd806 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 8 13/01/2017 03:45 PM 7.33
26 chd806 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 8 12/01/2017 08:15 PM 6.33
27 chd806 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 8 12/01/2017 09:53 PM 6.33
28 chd806 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 8 12/01/2017 07:41 PM 6
29 chd806 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 8 12/01/2017 08:41 PM 6
30 chd806 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 8 12/01/2017 10:21 PM 6
31 chd806 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 8 13/01/2017 11:09 AM 5.33
32 chd806 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 8 12/01/2017 11:49 AM 4.67
33 chd806 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 8 12/01/2017 09:18 PM 4.67
34 chd806 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 8 12/01/2017 08:59 PM 3.67
35 chd806 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 8 11/01/2017 04:42 PM 3.33
36 chd807 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 8 13/01/2017 03:54 PM 6.67
37 chd807 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 8 13/01/2017 04:02 PM 6.67
38 chd807 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 8 11/01/2017 04:59 PM 5
39 chd807 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 8 11/01/2017 10:18 PM 4.67
40 chd807 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 8 12/01/2017 08:12 PM 4.33
41 chd807 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 8 13/01/2017 03:35 PM 4.33
42 chd807 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 8 11/01/2017 10:30 PM 3
43 chd808 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 8 13/01/2017 04:59 PM 6.33
44 chd808 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 8 13/01/2017 10:57 AM 3.33
45 chd808 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 8 13/01/2017 10:40 AM 3
46 chd809 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 8 13/01/2017 12:36 PM 6.67
47 chd809 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 8 13/01/2017 12:07 PM 6
48 chd809 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 8 13/01/2017 12:22 PM 5.33
49 chd810 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 8 13/01/2017 09:35 AM 5.33
50 chd810 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 8 12/01/2017 04:41 PM 1.67
51 chd810 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 8 12/01/2017 05:15 PM 1.67
52 chd810 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 8 12/01/2017 07:01 PM 0
53 chd811 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 8 13/01/2017 12:08 PM 6.67
54 chd811 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 8 13/01/2017 12:35 PM 6.33
55 chd811 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 8 13/01/2017 01:07 PM 0
56 chd812 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 8 13/01/2017 01:18 PM 5.33
57 chd812 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 8 13/01/2017 04:46 PM 5
58 chd812 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 8 13/01/2017 12:28 PM 2.67
59 chd812 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 8 11/01/2017 09:36 AM 2
60 chd813 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 8 13/01/2017 09:12 AM 7
61 chd813 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 8 13/01/2017 03:37 PM 6.67
62 chd813 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 8 13/01/2017 04:07 PM 6
63 chd813 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 8 12/01/2017 11:48 PM 5.67
64 chd813 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 8 13/01/2017 12:26 AM 5.67
65 chd813 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 8 12/01/2017 11:26 PM 5.33
66 chd813 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 8 13/01/2017 12:04 AM 5
67 chd813 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 8 13/01/2017 08:56 AM 5
68 chd814 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 8 11/01/2017 12:13 PM 5.33
69 chd815 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 8 13/01/2017 04:25 PM 5.33
70 chd816 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 8 11/01/2017 09:17 PM 7.67
71 chd816 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 8 11/01/2017 04:44 PM 7
72 chd816 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 8 12/01/2017 10:48 PM 6
73 chd816 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 8 11/01/2017 05:08 PM 5.33
74 chd816 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 8 12/01/2017 10:29 PM 4.67
75 chd817 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 8 12/01/2017 10:29 PM 9
76 chd817 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 8 11/01/2017 08:26 PM 7
77 chd817 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 8 11/01/2017 09:31 PM 7
78 chd817 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 8 12/01/2017 09:26 PM 7
79 chd817 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 8 12/01/2017 10:13 PM 7
80 chd817 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 8 11/01/2017 06:49 PM 6.67
81 chd817 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 8 12/01/2017 09:58 PM 6.67
82 chd817 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 8 11/01/2017 07:19 PM 6.33
83 chd817 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 8 11/01/2017 07:56 PM 6.33
84 chd817 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 8 11/01/2017 08:10 PM 6.33
85 chd817 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 8 12/01/2017 09:41 PM 6.33
86 chd817 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 8 11/01/2017 03:39 PM 6
87 chd817 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 8 11/01/2017 04:09 PM 6
88 chd817 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 8 12/01/2017 08:53 PM 6
89 chd817 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 8 12/01/2017 09:10 PM 6
90 chd817 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 8 13/01/2017 05:00 PM 6
91 chd817 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 8 11/01/2017 03:54 PM 5.67
92 chd817 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 8 11/01/2017 06:34 PM 5.67
93 chd817 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 8 11/01/2017 07:40 PM 5.67
94 chd817 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 8 11/01/2017 08:59 PM 5.33
95 chd817 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 8 11/01/2017 04:24 PM 5
96 chd817 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 8 11/01/2017 08:42 PM 5
97 chd817 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 8 11/01/2017 03:20 PM 4.67
98 chd818 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 8 11/01/2017 08:38 PM 8.33
99 chd818 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 8 11/01/2017 09:42 PM 8.33
100 chd818 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 8 13/01/2017 04:59 PM 8.33
101 chd818 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 8 12/01/2017 10:08 PM 8
102 chd818 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 8 13/01/2017 04:52 PM 8
103 chd818 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 8 12/01/2017 11:03 PM 7.67
104 chd818 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 8 12/01/2017 11:35 PM 7.67
105 chd818 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 8 11/01/2017 08:54 PM 7.33
106 chd818 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 8 11/01/2017 09:22 PM 7.33
107 chd818 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 8 11/01/2017 10:04 PM 7.33
108 chd818 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 8 11/01/2017 10:43 PM 7.33
109 chd818 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 8 11/01/2017 11:12 PM 7.33
110 chd818 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 8 12/01/2017 09:52 PM 7.33
111 chd818 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 8 11/01/2017 10:28 PM 7
112 chd818 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 8 12/01/2017 10:19 PM 7
113 chd818 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 8 12/01/2017 10:49 PM 7
114 chd818 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 8 11/01/2017 10:57 PM 6.67
115 chd818 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 8 12/01/2017 11:15 PM 6.67
116 chd818 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 8 11/01/2017 05:48 PM 6.33
117 chd818 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 8 12/01/2017 10:33 PM 6.33
118 chd818 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 8 11/01/2017 06:07 PM 6
119 chd818 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 8 11/01/2017 06:37 PM 6
120 chd818 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 8 11/01/2017 09:30 AM 5.67
121 chd819 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 8 13/01/2017 04:26 PM 4.33
122 chd820 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 8 13/01/2017 03:10 PM 8
123 chd820 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 8 11/01/2017 09:26 AM 7
124 chd820 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 8 13/01/2017 11:43 AM 7
125 chd820 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 8 13/01/2017 12:32 PM 7
126 chd820 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 8 13/01/2017 04:52 PM 7
127 chd820 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 8 12/01/2017 11:52 PM 6.33
128 chd820 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 8 12/01/2017 11:26 PM 6
129 chd820 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 8 13/01/2017 09:06 AM 6
130 chd820 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 8 13/01/2017 12:49 PM 6
131 chd820 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 8 12/01/2017 11:37 PM 5.67
132 chd820 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 8 13/01/2017 08:53 AM 5.67
133 chd820 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 8 12/01/2017 10:27 PM 5.33
134 chd820 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 8 13/01/2017 12:06 PM 5.33
135 chd820 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 8 11/01/2017 09:35 AM 5
136 chd820 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 8 13/01/2017 04:40 PM 5
137 chd821 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 8 13/01/2017 03:26 PM 6.33
138 chd821 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 8 11/01/2017 09:27 AM 6
139 chd821 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 8 13/01/2017 03:01 PM 3.67
140 chd821 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 8 13/01/2017 03:53 PM 3.67
141 chd822 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 8 13/01/2017 12:55 PM 6.67
142 chd822 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 8 13/01/2017 12:11 PM 5.33
143 chd822 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 8 13/01/2017 12:34 PM 4.33
144 chd823 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 8 11/01/2017 02:04 PM 3.67
145 chd823 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 8 11/01/2017 01:15 PM 3.33
146 chd824 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 8 12/01/2017 09:42 PM 7
147 chd824 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 8 11/01/2017 09:25 AM 5.33
148 chd824 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 8 12/01/2017 08:32 PM 5
149 chd824 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 8 12/01/2017 08:55 PM 4.33
150 chd824 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 8 12/01/2017 09:28 PM 4
151 chd824 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 8 13/01/2017 05:02 PM 0.67
152 chd825 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 8 13/01/2017 03:53 PM 4.33
153 chd826 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 8 13/01/2017 04:10 PM 4
154 chd827 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 8 11/01/2017 10:31 AM 6.33
155 chd827 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 8 13/01/2017 05:08 PM 6.33
156 chd827 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 8 12/01/2017 11:23 PM 6
157 chd827 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 8 13/01/2017 05:02 PM 6
158 chd827 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 8 13/01/2017 10:40 AM 5.33
159 chd827 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 8 13/01/2017 10:53 AM 5.33
160 chd827 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 8 11/01/2017 10:43 AM 5
161 chd827 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 8 12/01/2017 11:37 PM 5
162 chd827 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 8 11/01/2017 10:50 AM 4.67
163 chd827 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 8 13/01/2017 10:36 AM 0
164 chd827 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 8 13/01/2017 10:50 AM 0
165 chd828 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 8 13/01/2017 05:17 PM 7.67
166 chd828 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 8 11/01/2017 09:23 AM 4.67
167 chd828 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 8 12/01/2017 10:16 PM 4.33
168 chd828 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 8 13/01/2017 05:24 AM 3.67
169 chd828 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 8 13/01/2017 05:45 AM 3.67
170 chd828 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 8 13/01/2017 01:44 PM 3.33
171 chd828 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 8 13/01/2017 11:35 AM 2.67
172 chd830 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 8 11/01/2017 12:45 PM 7
173 chd830 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 8 11/01/2017 12:34 PM 6
174 chd830 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 8 11/01/2017 12:13 PM 5.67
175 chd830 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 8 11/01/2017 12:23 PM 5.67
176 chd830 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 8 11/01/2017 01:39 PM 5.67
177 chd830 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 8 12/01/2017 01:41 PM 5
178 chd830 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 8 11/01/2017 01:01 PM 5
179 chd830 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 8 11/01/2017 12:00 PM 4.67
180 chd830 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 8 12/01/2017 08:19 PM 4.67
181 chd831 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 8 11/01/2017 12:01 PM 7
182 chd832 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 8 12/01/2017 09:29 PM 7.67
183 chd832 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 8 12/01/2017 11:22 PM 6.33
184 chd832 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 8 13/01/2017 10:13 AM 6.33
185 chd832 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 8 13/01/2017 09:53 AM 5.67
186 chd832 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 8 12/01/2017 09:55 PM 5.33
187 chd832 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 8 13/01/2017 11:09 AM 5.33
188 chd832 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 8 13/01/2017 05:04 PM 5
189 chd832 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 8 12/01/2017 10:57 PM 4.67
190 chd832 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 8 12/01/2017 09:07 PM 4
191 chd832 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 8 13/01/2017 10:54 AM 3.67
192 chd832 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 8 12/01/2017 09:22 PM 0.33
193 chd832 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 8 13/01/2017 12:19 AM 0
194 chd834 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 8 11/01/2017 12:00 PM 5.33
195 chd834 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 8 11/01/2017 12:12 PM 4
196 chd835 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 8 13/01/2017 03:56 PM 5.67
197 chd835 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 8 12/01/2017 03:35 PM 5.33
198 chd835 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 8 12/01/2017 04:01 PM 5.33
199 chd835 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 8 12/01/2017 05:34 PM 5
200 chd835 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 8 13/01/2017 12:40 PM 5
201 chd835 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 8 12/01/2017 03:12 PM 4.33
202 chd835 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 8 13/01/2017 02:37 PM 4.33
203 chd835 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 8 11/01/2017 09:25 AM 4
204 chd835 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 8 13/01/2017 03:30 PM 4
205 chd835 Chỉ Huy Đội Giỏi Khối 8 13/01/2017 12:09 PM 2.67